SkogsKalle AB                                                                         

Sälhyltan 8                                                                                 

342 52 Vislanda

Mailadress: skogskalle.ab@gmail.com

Telefon nr: 0709-901124

Hem nr: 0472-10963

Godkänd för F-skatt