Pågående uppdateringar.Björk röjning/gallring med Bräcke aggregat.